You are here:  / Architektura i Nieruchomości / Współczesny kształt architektury

Współczesny kształt architektury

Znaczna część współczesnych architektów wyraża przekonanie, że modernizm jest głównym źródłem problemu. Według nich rozwój architektury w dawnych czasach nie był tylko i wyłącznie dążeniem pewnych wybitnych jednostek do osiągania swoich celów. Raczej jest to efekt poszukiwań najlepszych dla ludzi rozwiązań problemów związanych z potrzebą zdatnego do życia środowiska. Po pewnym czasie architektura zyskała pewną wszechstronność i multidyscyplinarne cechy. Dziś ta dziedzina wymaga specjalizacji w bardzo różnych dziedzinach nauki. Do nurtu architektonicznego przeszedł motyw zrównoważonego rozwoju.
Od 1970 roku odnotowuje się coraz więcej budynków stawianych zgodnie z zasadami ekologicznego budowania. Jednym z najbardziej pokaźnych dzieł architektury współczesnej ma być Dynamic Tower. Wielka budowla będzie według planów zasilana wyłącznie z odnawialnych źródeł energii takich, jak turbiny wiatrowe oraz baterie słoneczne. To wielki krok w stronę człowieka, który żyje w zgodzie z naturą i nie niszczy środowiska naturalnego.