You are here:  / Architektura i Nieruchomości / Krzyżtopór

Krzyżtopór

Krzyżtopór, czyli zamek znajdujący się w województwie świętokrzyskim, we wsi Ujazd to zdecydowanie niepowtarzalna architektura, nie tylko na skalę polską ale i światową. Jest to przykład zamku, który nie po przebudowach, a od razu został wzniesiony w stylu renesansowym- w XVII wieku. Budowla budowana była przez 17 lat, ale mimo to, nigdy nie został ukończony w pełni. Zaczął powstawać z inicjatywy Krzysztofa Ossolińskiego, który sam nadzorował pracę, przynajmniej częściowo. Jedną z najciekawszych rzeczy, jakie niesie za sobą ta właśnie architektura jest to, że historia zamku nie została jeszcze do końca poznana. A może nigdy nie zostanie. Stojąca w Ujeździe ruina obrasta tylko wianuszkiem legend i domysłów. Nawet dokładny wygląd pałacu, który jest tu opisywany nie jest dokładnie znany. Nie zachowały się żadne plany budowy, rysunki, czy szkice. Znany jest stan obecny, który jest już po przebudowanie z wieku XVIII. Jedną z ciekawostek, dzięki której powstają baśnie i legendy dotyczące tajemniczego pałacu, jest ta, że niesie on ze sobą nieszczęście- fundator i inicjator Krzysztof Ossoliński zmarł w niecały rok po ukończeniu budowy.