You are here:  / Architektura i Nieruchomości / Islam w architekturze

Islam w architekturze

Koliste mury zwieńczane kopułami o przekroju parabolicznym lub elipsoidalnym. Charakterystyczne minarety, z których kapłani nawołują wiernych do zbiorowego oddawania czci Allachowi. Dekoracyjne używanie kaligrafowane pismo i wiele innych to charakterystyczne cechy muzułmańskiej architektury.
W tej kulturze rzadko przedstawia się figuralnie ludzi, czy zwierzęta. Natomiast niezwykle popularnym motywem są rośliny, szczególnie części liściaste. Kolumny mają nieraz charakterystyczne głowice o kształcie, który przypomina stalaktyty, albo też wachlarze. Wpływ na sposób stawiania budynków przed wyznawców Mahometa miała architektura Egipska oraz Rzymska. Co ciekawe, charakterystyczny styl rozwinął się dopiero po śmierci proroka. Prawdopodobnie miał on jakiś nieokreślony wpływ na europejską architekturę gotycką. Można również stwierdzić występowanie specyficznego stylu mauretańskiego, który miał bezpośredni związek z podbojem przez Arabów Hiszpanii w ósmym wieku i przejęciem pewnych elementów kulturowych.