You are here:  / Architektura i Nieruchomości / Energia geotermalna zalety i wady

Energia geotermalna zalety i wady

certyfikacja BREEAM w pigułce PDF Drukuj Email

Brytyjski BREEAM jest drugim, co do popularności systemem wielokryterialnej certyfikacji budynków. Stworzony został przez organizację BRE powstałą już w 1972 roku, jednak sam system certyfikacji BREEAM powstał dużo później – w 1990 r.

System wielokryterialnej oceny budynków BREEAM pozwala na certyfikację obiektów biurowych, handlowych i przemysłowych. Decyzję o certyfikacji obiektu można podjąć nawet 12 miesięcy od rozpoczęcia użytkowania. Budynek jest oceniany według 10 kategorii, z których każda posiada określoną ilość podkategorii i przekłada się na procentowy wynik certyfikacji.
W przypadku sześciu z dziesięciu kategorii, występują punkty krytyczne, których spełnienie warunkuje uzyskanie certyfikatu. Inaczej niż w LEED, ilość tych punktów jest zależna od poziomu certyfikacji, na jaki się decydujemy.

Certyfikat BREEAM można uzyskać w następujących kategoriach:

BREEAM Domestic (rodzinny) – ocena certyfikacyjna dla odrestaurowanych budynków inwestorów indywidualnych,
BREEAM EcoHomes (eko-domy) – ocena certyfikacyjna dla remontów generalnych jedno- i wielorodzinnych w Wielkiej Brytanii oraz nowych na terenie Szkocji,
BREEAM EcoHomes XB (eko-domy, bud. spółdzielcze istniejące) – ocena certyfikacyjna ekologiczności budynków i jakości życia mieszkańców,
BREEAM Multi-Residential (różnorodna mieszkaniowa) – nie będąca częścią Ecohomes obejmująca domy studentów – akademiki, domy opieki i domy dla seniora, hotele pracownicze, hotele robotnicze z programem socjalnym powyżej 10%.

Poniżej opisana została klasyfikacja BREEAM według funkcji w jakiej zaprojektowano i zrealizowano obiekt:

BREEAM Offices (biura) – ocena certyfikacyjna wszystkich nowo projektowanych, remontowanych oraz budynków po znaczącej modernizacji,
BREEAM Education (oświata) – ocena certyfikacyjna nowo zbudowanych, wyremontowanych, jak również rozbudowanych budynków edukacji
BREEAM Courts (sądy) – ocena certyfikacyjna nowo projektowanych i po przeprowadzonym całościowym remoncie dla budynków wymiaru sprawiedliwości,
BREEAM Prisons (zakłady karne) – ocena certyfikacyjna zakładów więziennictwa, poprawczych jak również karnych

Proces uzyskania certyfikatu BREEAM

W ramach certyfikacji występują następujące grupy kryteriów, wraz z punktami krytycznymi:

Zarządzanie (max. 12 % całkowitej ilości punktów)
Rozruch
Zdrowie i samopoczucie (max. 15 %)
Oprawy oświetleniowe o wysokiej częstotliwości
Energia (max. 19 %)
Wydajność energetyczna
Kontrola zużycia energii przez najemców
Technologie bez lub niskowęglowe
Transport (max 8%)
Woda (max. 6 %)
Zużycie wody
Materiały (max. 12,5 %)
Odpady (max. 7,5 %)
Składowanie odpadów podlegających recyklingowi
Wykorzystanie terenu i ekologia
Ograniczenie wpływu na środowisko
Zanieczyszczenia (max. 10 %)
Innowacja (max. 10 %)

Certyfikacja BREEAM pozwala na uzyskanie pięciu różnych poziomów : PASS – 30-44%, GOOD – 45- 54%, VERY GOOD 55-74%, EXCELLENT – 75-84%, OUTSTANDING – 85% i więcej.

Standardy minimalne i minimalna ilość punktów do uzyskania certyfikatu BREEAM

Podobnie jak w przypadku LEED, certyfikacja BREEAM ma również swoich specjalistów. Asesor BREEAM pośredniczy w całym procesie certyfikacji pomiędzy BRE a inwestorem. W przypadku egzaminu na BREEAM International Assesor nie ma, jak w przypadku LEED wymagań wstępnych. Aby uzyskać licencję należy wziąć udział w trzydniowym kursie, po którym następuje egzamin. Następnie w ciągu trzech miesięcy od zdania egzaminu należy dostarczyć studium przypadku, które podlega ocenie. Inaczej, niż w przypadku LEED, zatrudnienie asesora BREEAM jest konieczne do ubiegania się o certyfikat BREEAM. W chwili obecnej w Polsce zarejestrowanych jest 21 asesorów BREEAM.

W Polsce w budowie budynków z certyfikatem BREEAM przoduje z pewnością firma Ghelamco, która była inwestorem pierwszych trzech obiektów które uzyskały certyfikat LEED na naszym rynku budowlanym.

Jednym z najnowszych certyfikowanych budynków, a zarazem pierwszym w Polsce certyfikowanym centrum handlowym jest natomiast Futura Park Kraków, który swój certyfikat BREEAM na poziomie Very Good otrzymał w listopadzie 2011r. W przypadku tej inwestycji generalnym wykonawcą była firma Hochtief Polska. Centrum handlowe ma powierzchnię 44000 m2, spełniające surowe standardy, stawiane certyfikowanym budynkom.

Futura Park Kraków – budynek z certyfikatem BREEAM na poziomie Very GoodPierwszym w Polsce budynkiem, który uzyskał certyfikat dla budynków istniejących BREEAM in Use jest natomiast budynek słynnej łódzkiej Manufaktury, który otrzymał certyfikat na poziomie Very Good.

Certyfikacja BREEAM zdobywa coraz większą popularność wśród deweloperów i wykonawców, z powodu dostosowywania wymogów certyfikacji do konkretnego budynku, który ma być certyfikowany oraz coraz większej ilości asesorów. Wiele firm decyduje się coraz częściej na budowę wyłącznie budynków z certyfikatem BREEAM. Sprawia to, że obok popularnego LEED, BREEAM jest drugim co do częstości zastosowania certyfikatem w Polsce, a niedługo może nawet „dogonić” LEED.