You are here:  / Architektura i Nieruchomości / Energia geotermalna wady i zalety

Energia geotermalna wady i zalety

Tajemnice kanalizacji podciśnieniowej

Tematyka związana z pojęciem kanalizacji podciśnieniowej staje się współcześnie co raz bardziej popularna, chociaż paradoksalnie ma ona już za sobą okres ponad stuletniego istnienia. Niektórzy twierdzą, że śmiało można o niej mówić w kategorii „Niekonwencjonalnego systemu kanalizacji” (książka autorstwa Marka Kalenika) inni z kolei mnożą jej wady i zalety, toczą dyskusje w kręgach naukowych oraz z upływem lat, starają się udoskonalać pierwowzory pionierskich konstruktorów.

Holenderski szaleniec, czy innowacja wszechczasów?

Jak zapewne każdy wie, XIX wiek obfitował w znaczną ilość różnorodnych wynalazków. Poczynając od detonatora, Coca-Coli, telefonu, a kończąc na margarynie czy biurowym zszywaczu. Nie dziwi więc fakt, że holenderski inżynier Charles T.Liernur również zechciał znaleźć się na „liście zasłużonych” i już w 1866 roku, w mieście Harlem w Holandii, zbudował pierwszy na świecie system kanalizacji podciśnieniowej. W rozwiązaniu zaproponowanym przez Liernur’a z poszczególnych budynków mieszkalnych ścieki spływały grawitacyjnie do ulicznych zbiorników pośrednich, a następnie systemem kolektorów były zasysane do centralnego zbiornika, w którym maszyna parowa wytwarzała próżnię. Rozwiązanie to dotyczyło wyłącznie systemów kanalizacji zewnętrznej. Z jego idei wyrastają wszystkie współczesne instalacje kanalizacji podciśnieniowej.

Systemy podciśnieniowe na salonach – czyli szwedzki wynalazek.

W roku 1956, w Szwecji, inżynier Joel Liljendahl opatentował wynalazek pierwszej na świecie toalety podciśnieniowej, co doprowadziło do tego, iż innowacyjny system podciśnieniowy znalazł zastosowanie w budynkach. Już w trzy lata po uzyskaniu patentu, praktyczne jego zastosowanie zaobserwować można było na jednym z osiedli na północ od Sztokholmu. To był przełomowy moment, który zapoczątkował dynamiczny rozwój kanalizacji podciśnieniowej.

Polacy nie gęsi, swój system kanalizacji podciśnieniowej mają!

Pomimo obiegowej opinii, że kanalizacja podciśnieniowa jest domeną zagranicznych indywiduów, to nie sposób nie wymienić tu polskiego naukowca, który w tej szczególnej branży zasłynął jako wynalazca kanalizacji próżniowo-lewarowej. Mowa o dr inż. Witoldzie Olszewskim. Jego rozwiązania funkcjonują już w kilkunastu gminach w Polsce.

Kanalizacja alternatywna – informacje podstawowe.

Działanie systemu kanalizacji podciśnieniowej polega na wymuszonym przepływie ścieków, poprzez wytworzenie różnicy ciśnienia pomiędzy dwoma punktami. Wewnątrz studzienki kanalizacyjnej panuje ciśnienie atmosferyczne, z kolei w pompowni próżniowo-tłocznej wytwarza się podciśnienie. Przepływ powietrza następuje w momencie otwarcia zaworu opróżniającego w kierunku pompowni, czyli od ciśnienia wyższego do ciśnienia niższego. Przepływ, który można zaobserwować, jest przepływem bardzo dynamicznym i burzliwym, co w konsekwencji nie doprowadza do ewentualnego zatkania rurociągu oraz mamy pewność, że przepływające powietrze będzie w stanie bez większych problemów przetransportować ścieki. Nie trzeba nikogo przekonywać, że zjawisko różnicy ciśnień jest powszechnie znane, choć nie każdy zwraca na nie szczególną uwagę. Otóż, doświadczamy jego działania za każdym razem, gdy odczuwamy powiew wiatru. Co ciekawe, wiatry występujące na terenie Polski, wieją wymuszone różnicą ciśnień, która wynosi około 0,05 bara. Wiatry, które wieją ze znacznie większą prędkością (np. cyklony, huragany) odznaczają się różnicą ciśnień rzędu 0,1 bara. W systemach kanalizacji podciśnieniowej różnica ciśnień jest pięciokrotnie większa i wynosi 0,5 bara!

Współcześnie, instalacje o tej technologii wykorzystywane są w budynkach, jako centralne i stanowią kompletny system kanalizacyjny. Każdy z elementów uzbrojenia sanitarnego, podłączony jest do sieci przewodów podciśnieniowych. Najczęściej w podziemiu, znajduje się stacja próżniowa, która wytwarza podciśnienie. Stacja ta, pracuje w sposób nieprzerwalny. Należy pamiętać o tym, aby każdy z przyborów sanitarnych był wyposażony w specjalny zawór zwrotny. Uruchamiany jest on przez użytkownika instalacji i zapobiega przypadkowemu zasysaniu ścieków.

Kanalizacja podciśnieniowa znalazła zastosowanie nie tylko w budynkach mieszkalnych, ale jest również powszechnie wykorzystywana w samolotach, wagonach kolejowych (niestety w Polsce nie jest to aż tak popularne rozwiązanie) oraz na statkach.