You are here:  / Architektura i Nieruchomości / Deweloper – Kutno

Deweloper – Kutno

Rachunkowość firm deweloperskich
Rachunkowość firm deweloperskich powinna uwzględniać specyfikę ich działania, która jest dość złożona. Składa się ona z kilku, długotrwałych etapów, co ma wpływ na wynik finansowy w poszczególnych latach ich funkcjonowania. Najważniejsze etapy to zakup gruntu pod inwestycję, wpływ zaliczek od nabywców (na podstawie przedwstępnych umów kupna-sprzedaży), proces budowy (generujący największe koszty) oraz okres sprzedaży mieszkań.
Mieszkania na sprzedaż są swoistymi produktami gotowymi, których sprzedażą zajmuje się firma deweloperska. Wydatki ponoszone w trakcie ich budowy zaliczane są do rubryki ” produkcja w toku”. Trwa to przez cały etap budowy aż po oddanie lokali do użytku. Koszt wytworzenia (budowy) obiektu oznacza jego wartość początkową. Wg obowiązującej w Polsce ustawy mogą do nich zostać doliczone koszty takie jak odsetki od kredytu bankowego, prowizja oraz różnice kursowe.
Wbrew pozorom działalność deweloperska to nie rodzaj usługi budowlanej, dlatego podlega innym regulacjom prawnym.