You are here:  / Architektura i Nieruchomości / Budownictwo Architektura

Budownictwo Architektura

Równowaga między koncepcją a sztuką budowlaną

Nie ma granic ludzka wyobraźnia. Człowiek może wymyślić wszystko. Oczywiście umysł sam narzuca wyobraźni pewne granice, związane z prawami rządzącymi światem materialnym.
Budownictwo Architektura i Projektowanie wnętrz to dziedziny życia, w których wyobraźnia i wiedza na temat praw rządzących światem są szczególnie potrzebne. Mamy tu bowiem do czynienia z dziełem kreatywnym, które powinno być zarówno nowe, jak i ciekawe, ale także dziełem użytkowym, które dzięki sztuce budowlanej powinno odznaczać się użytecznością, trwałością i solidnością wykonania.
Na polu architektonicznym jest to sprawa pogodzenia wizji inwestora i projektanta z możliwościami technicznymi, jakie daje nam budownictwo. Architekt powinien znać dobrze nie tylko nowoczesne trendy designerskie, ale także być dobrze zaznajomiony ze sztuką budowlaną i rozwiązaniami budowlanymi.
W trakcie etapu budowlanego ważne jest, aby nie odstępować od projektu, bo może to grozić niedostosowaniem budowli do panujących warunków, do oddziaływania sił przyrody i praw fizyki. Oczywiście pewne modyfikacje są dopuszczalne, ale zawsze z uwzględnieniem sztuki budowlanej.
Na etapie projektu wnętrza i jego realizacji należy pamiętać o nieprzeciążaniu budynku, uwzględnianiu jego przeznaczenia, wymagań inwestora, a także zasad dobrego smaku oraz panującej modzie. Nie należy także, projektując wnętrze, odbiegać znacząco od stylu, w jakim został zaprojektowany wykańczany budynek.
Krótko mówiąc, każdy etap wymaga uwagi jego wykonawców i dbałości o solidne wykonanie.