You are here:  / Architektura i Nieruchomości / Architektura w polskim duchu

Architektura w polskim duchu

Przestrzeń każdego kraju charakteryzuje tendencja do ciągłej redukcji. Wraz z malejącą liczbą terenów pod zabudowę mieszkalną i użytkową, zmniejsza się także jakość przestrzenna nowych budowli. Wciśnięte między stare  budowle nowe budynki, nawet jeśli pod względem architektonicznym odpowiadają estetycznym oczekiwaniom mieszkańców, nie do końca spełniają swoją rolę w kształtowaniu otoczenia. Wydaje się, że w nowym budownictwie brakuje terenów rekreacyjnych, miejsc odpoczynku, parków, skwerów, spokojnych uliczek. Dlatego współczesne projekty architektoniczne powinny otworzyć się na potrzeby użytkowników. I nie chodzi tu wyłącznie o piękne, stylowo i funkcjonalnie urządzone wnętrza, ale również o jakość naszego otoczenia zewnętrznego. Polski krajobraz należy bowiem do tych atrakcyjnych wizualnie i inspirujących twórczo. Dlatego współczesna polska architektura ma do spełnienia ważne zadanie – tworzyć takie projekty, by uchwyciły one piękno naszego krajobrazu i pasowały do narodowej tożsamości.