You are here:  / Architektura i Nieruchomości / Architektura czy budownictwo?

Architektura czy budownictwo?

Architektura jest tą dziedziną sztuk plastycznych, która uczestniczy w życiu społeczeństw od czasów prehistorycznych. W okresie kiedy powstawały pierwsze skromne budowle wydrążone w skałach czy lepione z gliny, nie używano jeszcze tego pojęcia, choć na pewno na nie zasługiwały. Pojęcie architektura pochodzi od greckiego słowa architekton, czyli główny budowniczy. Ogólnie przyjęta definicja opisuje architekturę jako „sztukę kształtowania formy w powiązaniu z  konstrukcją budowlaną w sposób, który organizuje przestrzeń niezbędną do zaspokojenia materialnych i duchowych potrzeb człowieka”.
Architektura jest tą dziedziną sztuk plastycznych, która uczestniczy w życiu społeczeństw od czasów prehistorycznych. W dawnych czasach budowniczy był równocześnie architektem i konstruktorem. Później funkcje te rozdzielono. Rozwój architektury i budownictwa mimo to jest nierozłącznie ze sobą związany. Warto w tym miejscu wspomnieć także o roli projektantów i wykonawców w powstawaniu dzieła architektonicznego.